UDRUGA EKOLOŠKIH PROIZVOĐAČA GRADA ZAGREBA – ZAGREB EKO osnovana je 18.01.2018. s ciljem unaprijeđenja ekološke proizvodnje u svim segmentima te povezivanju i razmjeni iskustava i znanja među ekološkim proizvođačima.

CILJEVI UDRUGE:

Promicanje, popularizacija i poticanje ekološke proizvodnje hrane, prerade i potrošnje ekološke hrane; Poticanje na razvoj ekološke poljoprivrede; Educiranje o ekološkom uzgoju; Unaprjeđenje razine svijesti lokalne zajednice o potrebi i načinima zaštite prirode i okoliša; Promicanje očuvanja biološke raznolikosti ekoloških sustava; Promicanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije; Unaprjeđenje korištenja svih resursa primjenom odrednica održivog razvoja; Promicanje održivog razvoja i ekološki odgovornih ekonomskih procesa; Očuvanje prirode i zaštita čovjekova okoliša kao temeljnih vrijednosti društva; Jačanje uloge i angažmana javnosti u očuvanju prirode i zaštite okoliša.

DODATNE AKTIVNOSTI:

Izvještavanje javnosti o stanju okoliša putem pravodobnih i vjerodostojnih informacija o ekološkim problemima; Izrada i provedba studija, programa i projekata; Edukacija putem organiziranja, sudjelovanja i održavanja predavanja, seminara, radionica, izložbi, sajmova, stručnih skupova, priredbi, tečajeva, projekcija audio i video materijala; Održavanje javnih tribina i otvorenih okruglih stolova; izdavanje biltena, brošura, letaka, plakata, prigodnih publikacija i drugog promidžbenog materijala sukladno Zakonu; Suradnja s organizacijama i ustanovama civilnog društva, nevladinim udrugama, obrazovnim institucijama, gradskim, županijskim i državnim institucijama te ostalim organizacijama u svrhu ostvarenja ciljeva Udruge; Sudjelovanje na izložbenim i informativnim manifestacijama (info štand); Organizacija putovanja (paket-aranžman i izlet) isključivo za svoje članove sukladno Zakonu.