Popis članova udruge
Redni brojNazivKontakte-mail
Dario Padro, predsjednik udruge091 4882734dario.eko@gmail.com
Jelena Pavlina, član Upravnog odbora
Zvonko Brigljević, član Upravnog odbora
Lana Zake, član Upravnog odbora
Aleksandar Grgić, član Upravnog odbora, za AMBIENTPARK d.o.o.
Nenad Ivanković, član nadzornog odbora
Davorka Franić, član nadzornog odbora
Željko Ledinski, član nadzornog odbora
Mile Marjanović
Jasena Mucić
Željka Bandalo za Rad-Kom d.o.o.
Dejan Stanić
Josip Ćaćić
Frano Gedžić za EKO SUCUS d.o.o.
Davor Horina za VAVEDA d.o.o.
Jadranka Gotić
Davorka Savić i Dominik Čiček za DEMETRA ALFA d.o.o.
Miroslav Kinder
Matija Golubić
Bojan Novosel
Dragutin Volarić
Martin Čerkez
Stanko Janković
x za PZ Berry Organica
Ljiljana Herner
Perica Oroz
Ivan Bosanac
Jeronim Čeko
EKO PRODUKCIJA d.o.o.
Diana Micelli Funduk
Krunoslav Lojen
Mario Marton
Slaven Imprić
Dušan Dokmanović
Tomo Kos
Maria Zadro Šeremet za Aronia uživo d.o.o.
Mato Sudar
Željko Pikula
Ana Marušić Lisac za Biotechnicon
Jadranka Boban Pejić
Bero Tomljanović
Dražen Frljak
Krunoslav Puretić
Lea Skender za OPG Skender Krešimir
Josip Bogadi
Marijan Grgec za IDEA ACTIVA d.o.o.
Pere Ljubičić za Braniteljska zadruga Trešnja
Josip Maršić
Antonija Galić za Nastavni zavod za javno zdravstvo
dr Andrija Štampar
Josip Filipović
Janja Grubić za Polja Nade d.o.o.
Marija Jandrijević Puntar
Nataša Bakota
Sanja Božović za
EUROALP d.o.o.
Mile Dukić za
MDMS d.o.o.
Boris Gašparović
Ivica Radičević
Davor Popović
Tomislav Dobrović za Kvalikon d.o.o.
Vesna Dugac
Zdravko Tonković